Tags Ashtanga namaskara

Tag: ashtanga namaskara

Ashtanga Namaskara & Tadasana Yoga कसे करावेत?

“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्”।। 'योग: कर्मसू कौशलम' हे संस्कृत वाक्य भगवद्गीता अध्याय २ मधील श्लोक क्रमांक ५० मधील आहे. या श्लोकाचा...

Most Read