Mahadbt : Online application process

MahaDBT – Aaple Sarkar Mahadbt, या पोर्टलवर कृषी उन्नती योजने अंतर्गत कृषि-यांत्रिकीकरण सन 2020-21साठी, या पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरी  इच्छुक शेतकरी बांधवांनी MahaDBT च्या वेबसाईटवर अर्ज भरावेत. Aaple Sarkar Mahadbt Application process has started on this portal for Agricultural Mechanization Year 2020-21 under Krishi Unnati Yojana. However, interested farmers should fill up … Continue reading Mahadbt : Online application process